Trao đổi về “Nhập – Xuất nguyên liệu trên phần mềm SAP”


9 / 100

Chiều ngày 25/5 bộ phận Kho và các bộ phận liên quan đã cùng nhau củng cố lại kiến thức, chia sẻ và trao đổi liên quan đến nội dung “ Nhập – Xuất nguyên liệu trên phần mềm SAP” đã diễn ra thành công, tốt đẹp.

犀利士
t=”225″ />


Tin tức liên quan