Ván LDF

Liên hệ

Ván LDF (Low Density Fiberboard) là một loại ván sợi gỗ có mật độ thấp hơn so với ván MDF. Chúng được sản xuất bằng cách kết hợp sợi gỗ và keo ép lại với nhau thông qua áp lực và nhiệt độ cao, tương tự như MDF. Điểm khác biệt quan trọng giữa LDF và MDF nằm ở mật độ của vật liệu. LDF có mật độ thấp hơn, làm cho nó nhẹ hơn và ít cứng hơn so với MDF. Do đó, LDF thường không được sử dụng cho các ứng dụng đòi hỏi độ cứng cao.