Ván MDF E0

Liên hệ

Tiêu chuẩn gỗ E2, E1, E0 là tiêu chuẩn đo lường lượng phát thải Formaldehyde trong gỗ ra môi trường. Hàm lượng formaldehyde tỏa ra từ vật liệu gỗ có thể ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong môi trường nội thất và sức khỏe của con người. Các tiêu chuẩn như E2, E1, E0 được thiết lập để đảm bảo rằng hàm lượng formaldehyde không vượt quá một ngưỡng an toàn.

Sản phẩm gỗ đáp ứng tiêu chuẩn E0 sẽ có hàm lượng formaldehyde tỏa ra rất thấp hoặc gần như không có sự tỏa ra formaldehyde nào.