Ván MDF Carb P2/EPA

Liên hệ

Tiêu chuẩn CARB P2 (California Air Resources Board Phase 2) hoặc EPA (Environmental Protection Agency) là tiêu chuẩn khí thải Giai đoạn 2 của Ủy ban Tài nguyên không khí California đã được kiểm định có mục tiêu chung là kiểm soát và giới hạn hàm lượng formaldehyde tỏa ra từ các sản phẩm gỗ và vật liệu xây dựng để bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

Tiêu chuẩn CARB P2 áp dụng cho các sản phẩm gỗ, bao gồm ván MDF, sản xuất hoặc bán tại mỹ, châu âu.