Ván MDF HMR

Liên hệ

Ván MDF HMR (Medium-Density- Fiberboard & Highly-Moisture- Resistant) là một loại ván MDF có khả năng chống ẩm cao hơn so với MDF thông thường.