Ván MDF

Liên hệ

  • Ván MDF (Medium-Density-Fiberboard) là một loại vật liệu cấu trúc được sản xuất bằng cách kết hợp sợi gỗ và hỗn hợp liên kết, sau đó được nén và nung chảy để tạo ra một tấm ván có mật độ trung bình. Ván MDF thường được sử dụng trong nhiều ứng dụng xây dựng và chế tạo do có đặc tính cơ học ổn định, bề mặt phẳng và dễ dàng tiện ích.