Liên hệ

Nhà máy

Nhà máy chế biến gỗ Nghệ An, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Điện thoại:  +84 (04) 3938 7686

Văn phòng kinh doanh

Phòng 1304, tầng 13, tòa nhà Bắc Á, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: +84 (024) 3573 9748 (Ext-438/437)

Ông Lương Thế Hà:  0913 007 457

Email: sales@mayforestry.vn