Xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu bền vững là một trong những chiến lược quan trọng của công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Tháng Năm kể từ ngày thành lập. Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Nghệ An đã phê duyệt vùng quy hoạch có diện tích 50,000 hecta nằm trên địa bàn của 6 tỉnh miền Tây Nghệ An. Theo quyết định số 4212/QĐ-UBND ban hành ngày 20/09/2013 về việc “Phê duyệt diện tích quy hoạch vùng nguyên liệu cho Nhà máy chế biến gỗ Nghệ An”:

  • – Dịch tích cho thuê là 12,589 hecta. Trong số này, 11,000 hecta được sử dụng để phát triển rừng tự trồng nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu cho nhà máy chế biến gỗ. Dịch tích còn lại là của các nông trường quốc doanh và các hộ dân.
  • – Diện tích của các đơn vị liên kết là 38.422 hecta.

Vùng nguyên liệu nằm tập trung và liên tục trong bán kính 100km từ nhà máy, trên các tuyến đường thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên liệu.

Bên cạnh đó, nhằm có được một vùng nguyên liệu theo hướng phát triển bền vững, Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Tháng Năm sẽ tập trung vào các nhiệm vụ sau:

– Quản lý tốt việc trồng nguyên liệu trên dịch tích đất thuê để đảm bảo cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho Nhà  máy chế biến gỗ Nghệ An. Hiện tại, theo chỉ đạo của tập đoàn TH, Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Tháng Năm đã thành lập hai công ty cổ phần phát triển vùng nguyên liệu để quản lý, tổ chức trồng rừng trên diện tích đất thuê. Hai công ty đó là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nguyên liệu TH Tây Bắc Nghệ An và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nguyên liệu TH Phủ Quỳ. Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Tháng Năm là cổ đông chính của cả hai công ty trên và có vai trò tổ chức và lên kế hoạch hoạt động;

– Liên kết với các tổ chức và cá nhân để đảm bảo khai thác rừng trồng hiệu quả, nâng cao công suất để tăng doanh thu/diện tích rừng trồng và từ đó tăng thu nhập cho nông dân. Để thực hiện nhiệm vụ này, công ty đã hoạch định một cơ chế liên doanh với sự hỗ trợ từ chính quyền các địa phương để gặp mặt, bàn bạc và ký hợp đồng với các tổ chức và cá nhân trong vùng quy hoạch nằm trên 6 huyện vùng Tây Nghệ An;

– Thiết lập mạng lưới thu mua và vận chuyển nguyên liệu, đảm bảo hiệu quả và giảm chi phí trung gian. Kế hoạch thu mua phải chi tiết và cụ thể để các tổ chức và cá nhân có thể triển khai thực hiện dễ dàng. Nhiệm vụ này phải được thực hiện thật tốt để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu đầy đủ cho hoạt động của nhà máy;

– Thiết lập trung tâm giống để cung cấp nguồn cây giống sản lượng cao với giá thành hợp lý và tư vấn kỹ thuật trồng cây cho các tổ chức trong vùng dự án. Nhiệm vụ này đã nhận được sự giúp đỡ và hỗ trờ từ các cấp chính quyền, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp Nghệ An và Bộ Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn.

Với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, cùng với sự hỗ trợ từ các chính sách, sự quản lý hiệu quả của nhà nước, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và người dân trong vùng quy hoạch, Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Tháng Năm cam kết phát triển thành công vùng nguyên liệu mới bền vững theo như các mục tiêu đã được tỉnh Nghệ An phê duyệt.