Xưởng MDF

Nhân viên guvhw

Tuyển dụng

Tại công ty Cổ phần gỗ MDF VRG Dongwha, hệ thống chi trả tiền lương được thực hiện dựa trên thành tích và năng lực, với tổng mức đãi ngộ ở mức độ rất cạnh tranh và hấp dẫn so với mức trung bình của toàn ngành. Tiền thưởng khuyến khích nhân viên được chi trả dựa trên thành quả đạt được của toàn công ty, nhằm mục đích khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển hai chiều giữa công ty và nhân viên với nhau bằng cách chia sẻ lợi nhuận với nhân viên trên những kết quả quản lý nổi bật.

Mức tiền lương cạnh tranh hấp dẫn

Tiền thưởng khuyến khích hàng tháng (có thể lên đến 4,000,000 đồng)

Tiền thường cuối năm (có thể lên đến 03 tháng lương cơ bản)

Tiền lương tháng 13 theo luật định